Nuottaus

Nuottauksella on aina pyydetty arvokalaa ruoaksi, mutta hoitokalastuksessa sovellamme nuottausta pääasiassa järvien vähäarvoisten kalakantojen rakenteen muokkaukseen. Ulappa-alueen nuottakalastusta on kehitetty etenkin Pohjois-Suomessa. Tätä ikivanhaa kalastusmuotoa käytetään tehokkaasti harvennettaessa kalakantoja. Nuottaus on valikoivaa täsmäkalastusta jolla suuria tai poikkeavia kalamassoja saadaan nopeasti poistettua. Yleensä nuottaa käytetään ensimmäisenä kalakantoja säätelevänä kalastusmuotona. Nykyaikaisessa muodossa nuotan veto tapahtuu koneellisesti, jolloin apaja voidaan pyytää tehokkaasti ja uudelle kalastuspaikalle päästään nopeasti. Nuotalla kalaparvet kierretään, jolloin ne verkon ohjaamana perääntyvät kohti nuotan perää ja joutuvat pussiin eivätkä pääse enää karkaamaan. Nuottauksen teho perustuu pyytäjän hyvään kalaveden tuntemukseen sekä kalojen esiintymiseen suurissa parvissa. Nuotan sisään jäänyt saalis voidaan tutkia ja tarvittaessa arvokalat voidaan vapauttaa.

Ammattitaidolla vedetty nuotta voi antaa suuriakin saaliita.

Tilillämme on Suomen suurin kertasaalis 28 000 kiloa. Kalojen kiinniotto on oltava tehokasta mutta saaliin laatu on kuitenkin aina määrää tärkeämpi. 

 Nuottaa lasketaan

Nuotalla kalaparvet kierretään, jolloin ne verkon ohjaamana perääntyvät kohti nuotan perää ja joutuvat pussiin eivätkä pääse enää karkaamaan.

Nuottaa nostetaan

Nuottauksen teho perustuu pyytäjän hyvään kalaveden tuntemukseen valikoivaan pyynnin kohdentamiseen sekä kalojen esiintymiseen suurissa parvissa.

Arvokalat vapautetaan

Nuotan sisään jäänyt saalis tutkitaan ja arvokalat vapautetaan.