Hoitokalastamalla parannamme vedenlaatua ja vahvistamme arvokalakantoja

Hoitokalastukset aloitin 1980-luvun alussa. Opiskelin kalataloutta Paraisilla Valtion kalatalousoppilaitoksessa. Valmistuin iktyonomiksi 1991. Yritystoiminta käynnistyi vuonna 1992 yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Northern Traps, Tallinn tn 17-3, Kuressaare, Viro/Eesti/Estonia  040-5044026 kariki@dnainternet.net

Nuottaa nostetaan

Työskentelytapamme kehitin 1980-luvulla ikiaikaiseen lappilaisen arvokaloihin kohdistuneen kalastosäätelymenetelmän pohjalta. Työtapa on nimeltään Hautapyyntimenetelmä.

Nykyinen työnimemme on Northern Traps. Kunnostamme vesistöjä hoitokalastamalla ja työmme sisältää aina kunnostustyön suunnittelun sekä toteutuksen.

Northern Traps toimii lähinnä Viron ja Suomen alueilla. Olemme toimineet hautapyyntitekniikan esittelijöinä ja hoitokalastuksen käynnistäjinä noin 100 järvellä, jotka ovat kooltaan muutamasta hehtaarista aina tuhansien hehtaarien suurjärviin. Olemme kokonaisuutena sekä suunnitelleet että toteuttaneet työt sekä poistaneet ongelmat hoitokalastusten avulla 26 järveltä. Veden laadun parantamiseen keskityttiin 19 järvellä ja pelkästään paremman kalastuksen ja ravustuksen tarpeisiin korjattuja järviä on seitsemän. Vuosien mittaan olemme hoitokalastusprojekteissa poistaneet rehevöityneistä vesistöistä n. 2.4 miljoonaa kiloa vähäarvoiseksi jäänyttä kalaa. Veden laatua kunnostettaessa eri työvaiheita sisältävä työn kaari kestää pienjärvissä noin viisi vuotta ja suurjärvissä vuosi – kaksi pitempään. Kalastokunnostus sujuu nopeammin. Kalastorakenteen kunnostus alkaa tehokalastusvaiheella, jolloin poistetaan liika kalamäärä. Pienen tauon jälkeen poistetaan vain laadultaan ongelmallista kalaa ja näin saavutetaan luonnonmukainen kalaston tasapaino. Työ jatkuu kalaston hyvää tilaa ylläpitävänä kalastuksena 2-3 vuoden välein. Tällöin työ on lähinnä tarkastusluonteista ja tarvittaessa roskakalamäärää vähennetään. Teemme kunnostussuunnitelman aina koko työn kaarelle.

Kari Kinnunen

Sähköposti: kariki@dnainternet.net